Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

De ‘Regeling van de compensatie van de transitievergoeding’ is definitief: op 26 februari is deze in de Staatscourant gepubliceerd.

Werkgevers kunnen compensatie krijgen voor transitievergoeding.

Bij onvrijwillig ontslag is een werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De werkgever moet deze ook betalen als een werknemer ontslagen wordt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. Zij hebben tenslotte al twee jaar lang het loon doorbetaald en de re-integratiekosten vergoed. Vaak volgt er ook nog een 10 jaar lang hogere WIA-rekening. Daar komt de transitievergoeding dan nog eens bovenop. Zelfs als er geen mogelijkheden voor ander werk zijn. Het kabinet heeft dit ook gezien en heeft hiervoor een compensatieregeling getroffen.
 
Vijf jaar terugwerkende kracht.
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een beroep doen op de compensatieregeling transitievergoeding voor werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In feite gaat de regeling dus met bijna vijf jaar terugwerkende kracht in. Voor nieuwe gevallen dient de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding te worden ingediend. De oudere gevallen – transitievergoedingen die in de periode voor 1 april 2020 zijn betaald – dienen voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn.
De hoogte van de compensatie van de transitievergoeding is in het algemeen gelijk aan de betaalde transitievergoeding. Hiervoor gelden een paar beperkingen. De belangrijkste is dat de compensatie beperkt wordt tot de wettelijke regeling.
 
Kom in actie:
Werkgevers hebben van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 de tijd voor oudere gevallen een transitievergoeding aan te vragen. In de publicatie in de Staatscourant staat ook welke gegevens de werkgever moet aanleveren.
 
Slapende dienstverbanden
Een toets om te onderzoeken of er sprake is van ‘slapende dienstverbanden’ (het dienstverband in stand houden om de betaling van de transitievergoeding te vermijden) is hier wellicht ook op zijn plaats. Zo ja, dan is er alle reden om het dienstverband alsnog te beëindigen. Overigens wordt de compensatie van de transitievergoeding berekend over het aantal dienstjaren tot de afloop van de wettelijke loondoorbetaling. Een eventuele hogere transitievergoeding door zo’n slapend dienstverband of door een loonsanctie wordt niet vergoed.